REDSTONE FRANCHISE BAŞVURUSU İÇİN HEMEN TIKLAYIN! Uluslararası ve %100 Türk Sermayeli Gayrimenkul Franchise Şirketi
GündemRöportajlar

Taştan kağıt üretecekler

Yeraltı kaynaklarının, etkin ve etkili bir şekilde bilimsel yöntemlerle aranmasına yönelik projeler geliştiren Maden Sorunları ve Çözümleri Derneği (MSM), çıkarılan madenin katma değerli ürüne dönüştürülmesi ve maden atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda birçok proje üzerinde çalıştıklarını bildiren MSM Başkan Vekili ve Uluslararası Uzman Maden ve Enerji Hukukçusu Yasemin Bal, “Taştan kağıt projesi için çalışmalarımız sürüyor. Atıl taş ocaklarından atık taşları alarak toz haline getirip küçük miktarda plastik hammaddesi ve reçine ile karıştırarak kağıt üreteceğiz. Bilimsel fizibilitelerini hazırladık. Bu projeyle üç ayrı teknolojiyle, İstanbul, Afyon ve Mersin’de fabrika kurulacak. 29 Ekim 2023’de üretime başlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

MSM Başkan Vekili ve Uluslararası Uzman Maden ve Enerji Hukukçusu Yasemin Bal, konuyla ilgili yaptığımız özel röportajımızda sorularımızı yanıtladı.

Taştan kağıt üretimi fikri nasıl ortaya çıktı?

Uzun yıllardır maden sektörünün yaşadığı idari, finansal, dış ticaret bazlı hukuki sorunların çözüm süreçlerinde avukatlık ve arabuluculuk yaptım. Bu süreçlerde edindiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostlarımla Madencilik Sorunları ve Çözümleri Derneği’ni kurdum. Bu çatı altında; kendi alanında yüksek bilgi ve deneyimi olan üyelerimizle eğitim, kültür, sanat, dış ticaret,  etik kurullarımızın faaliyetlerinin yanı sıra bilim ve teknik kurulumuzu oluşturan üyelerimiz “İklim Değişikliği”, “Kuraklık”, “Orman” ve “Su Kaynakları” konularında yaptıkları çalışmaları gündeme getirdiler. Bu yöndeki bilimsel incelemeleri gözönünde tuttuğumuzda Taştan Kağıt Projesi’ni geliştirmemiz gerektiğine karar verdik.

Taştan kağıt üretimi nasıl yapılıyor?

Dünya’da taştan kağıt yapmaya yönelik iki çeşit teknoloji var. Bunlardan birisi taşların polietilen ile karıştırılmasından elde edilen kağıtlardır. Diğeri reçine ile karıştırılmasından elde edilen kağıtlardır. Bu iki teknoloji de Dünya’da uygulanan teknolojilerdir. Ayrıca halihazırda ARGE çalışmaları devam eden bakteriler yardımıyla kağıt elde etme çalışmalarımız sürmektedir.

Taştan kağıt üretiminin maden sorunlarına katkısı nedir?

Milyarlarca ton yeraltı tatlı su kaynağı kağıt üretimi için kullanılmaktadır. Milyonlarca ton da ağaç ve ormandan odunlar kullanılmaktadır. Tatlı su kaynaklarının korunması ve ormanın korunması da madencilik sorunudur. Ayrıca klasik kağıt üretiminde kullanılan selülöz hammaddesi de doğayı en çok kirleten ürünlerdendir. Taştan kağıt üretiminde ise orman kesilmemekte, su kaynakları kirletilmemektedir. Ayrıca selüloz kullanılmadığı için taştan kağıt hem üretim aşamasında hem tüketildikten sonra çevre kirliliği yaratmayacaktır. Kadın Derneği (KD) ve Organize Sanayi Bölgeleri Araştırma Derneği’nin (OSBE) lüks üretim / tüketim ürünlerinin bütün süreçlerinde yer alan dezavantajlı ve hassas grupların farkındalık düzeyini artıran, yetenek ve becerilerini geliştiren kuramsal ve teknoloijk eğitim programlarını UCLA Bildirgesi ve Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (EPA)  Ölçütleri kapsamında oluşturup uygulayan projelerde genel koordinatör olarak yer aldım.

Taştan üretilen kağıtlar standart kağıtla aynı şekilde oluyor mu?

Taştan üretilen kağıtlar ile klasik kağıtlar birbiriyle fiziken farklılık göstermemektedir. Teknoloji ilerlemiş, hangi sektörde, hangi büyüklükte, hangi kalınlıkta kağıt ihtiyacı varsa aynı şekilde taştan kağıt üretilebilmektedir.

Taştan kağıt üretiminin bir zararı var mıdır?

Üretim aşamasında terkedilmiş taş madeni ocaklarının atıklarını kullandığı için kirlilik yaratan görüntü ortadan kalkmış olacaktır. Terkedilmiş taş madeni ocağının ağaçlandırılması veya yeniden tarıma kazandırılması için yapacağımız çalışmalarla çevreye hem iklimsel katkı sağlayacak hem görsel güzellik oluşturacaktır. Üretim aşamasında ne doğaya ne çevreye hiçbir zararı bulunmamaktadır.

Taştan, kağıt dışında başka bir materyel üretilebilir mi?

Taş ocaklarının atık taşlarından kağıt üretme ile başladığımız projemizin fizibilitesinde taş ocakları taşlarının yanı sıra inşaat moloz atıklarının da kağıda dönüştürülebileceğini gördük. Bu yöndeki ARGE çalışmalarımız sürmektedir. Ambalaj gibi sektörlerde kullanılabilecek nitelikte kağıt üretilebiliyor olması, inşaat moloz atıklarının da kağıda dönüşmesi kentsel dönüşümün en sorunlu tarafı olan inşaat atıklarının efektif dönüşümünü sağlayacaktır. Bizi bu husus çok heyecanlandırmaktadır. Sürdürülebilir milli ekonomiye katkının hem taş ocaklarının hem inşaat moloz atıklarının değerlendirilmesi, üstelik vazgeçilmez unsur olan kağıt olarak değerlendirilmesi bizi heyecanlandırmaktadır. Kağıt sektörü sadece eğitim öğretim ve ambalaj sektöründen ibaret değildir. Sağlık ve Gıda sektöründe kullanılabilecek çatal, kaşık, tabak, bıçak, baharatlık gibi ürünler üretilebildiği gibi hijyen sağlık ürünlerinin üretimi de sözkonusu olabilecektir. Ürün gamının genişliği ve sayısının çokluğu bitmeyen ihtiyaçların giderilmesini sağlayabilecektir.

Taştan kağıt üretiminin küresel düzeyde faydalarından bahsedebilir misiniz?

Dünya’da 500 milyon ton civarında orman, su ve selüloz ile kağıt üretilmektedir. Türkiye’de yılda 500.000 ton kağıt üretilmesi demek milyarlarca dolar paranın yurt dışına çıkışının önlenmesi demektir. Projemiz ekonomik ve çevre anlamında ölçülebilir değerleri taşımaktadır.

Proje devlet desteği görüyor mu?

Projemizi çalışırken Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi ve çevre yatırımları için öngördüğü bütün teşviklerinden yararlanmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Paydaşlarımızın bilimsel, kuramsal ve teknolojik katkılarıyla oluşturduğumuz uluslararası ölçütlere uygun fizibilite ve projemiz aynı zamanda Türkiye’nin genelde ve yerelde oluşturduğu kalkınma planlarına ve stratejilerine uygundur. Ölçek ekonomisi ölçütleri gereği hammadde arzı ve ürün talebi dikkate alınarak birisi Ege diğeri Akdeniz olmak üzere iki bölgede, iki ayrı teknoloji ile uygulanarak, iki ayrı fabrika olarak planladık. Fabrikalarımız ambalaj sektörünün ihtiyaçlarını analiz ederek terkedilmiş taş ocaklarındaki hammadde miktarı ve yakınlığı esas alınarak kurulacaktır

Proje yurt dışında da faaliyete geçecek mi?

Bu proje ekonomik anlamda Türkiye’nin sürdürülebilir milli ekonomisine ve ithalatın azaltılması ilkeleri üzerine kurulmuştur. Uygulanacak teknolojilerden birisi sadece Türk mühendislerin teknolojisi olduğu için ve patent sürecinde olmamız nedeniyle benzerlerinin know-how bedeli ödenerek uygulanması mümkündür. Taştan Kağıt Projemizin fizibilitesini oluştururken UCLA Bildirgesi, EPA Ölçütleri ve Türkiye Çevre Ajansı İlkeleri’ni uyguladık. Projemizin amacı, hedefi ve özgün değeri, yaklaşım ve yöntemlerinin ana hatları, hedefleri ve beklenen sonuçları, bilimsel, teknolojik ve sosyo ekonomik katkılarını özenle ve dikkatle özetledik. Ayrıca projemizde geleneksel yöntemle kağıt üretilmesi ve tüketim sonrası atıklara ilişkin doğal kaynak ve çevre sorunlarını tespit ederek getirdiğimiz çözümün değeri, önemi, kapsamı, ve sınırlarını literatür taraması ve değerlendirmesini yaptık. Tüm çalışmalarımızı ve süreci metodolojik, kavramsal ve kuramsal olarak belirttik. Projede uygulayacağımız yöntem ve teknikleri belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıkladık. Bu yöntemler ve tekniklerin projede öngördüğümüz amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğunu, uygulama sürecinin ilerleme ve verimi yavaşlatan veya azaltan hususlar sözkonusu olduğunda kuramsal ve teknolojik alternatif yöntemleri açıkladık.

Projeyle ilgili ulaşmak istediğiniz hedef nedir?

Taştan Kağıt Projesi, 400 milyar dolar seviyesindeki geleneksel kağıt üretim sürecinin doğal kaynaklara verdiği zararı ve atık kağıtların geri dönüşümü veya yokedilmesinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracaktır. Doğal kaynakların korunması ve sıfır atık uygulamalarının sürdürülebilir insanlık neslinin zorunlu unsuru olduğu bilinci konusunda farkındalık oluşturacaktır. Türkiye,  insanlığa katkı sağlayan ve yaşam kalitesini yükselten saygın yaklaşımlarıyla düşünsel itibarını, pazarda alacağı yer itibarıyla mali itibarını artıracaktır. Ölçek ekonomisi gereği en iyi ürünü en ucuza edinen bireylerin insan olmaktan kaynaklanan doğal hakları korunacak, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması sağlanacaktır.

Taştan kağıt üretimi kağıt üretim şeklini kökten değiştirerek ağaçları ve su israfının yok edilmesini sağlayacak kadar yetkin midir?

Taştan kağıt projesi klasik kağıt üretim şekli, süreci ve hammadde kullanımını kökünden değiştirebilecek yetkinliktedir. Diğer yetkinliği de tüketilen taştan kağıtların geri dönüşümünün yine organik sonuçlar çıkarması ve geri dönüşüm sürecinin ve maliyetinin az olması nedeniyle Dünya’nın tercih edeceği yol olacaktır. Özellikle iklim krizi ve kuraklık konusunda uluslararası kuruluşların açıkladığı bildiriler dikkate alındığında bu hususun ivedilikle hayata geçmesi ve değeri anlaşılacaktır.

Gebze Haber Merkezi

Gebze Haber Merkezi | Gebze'nin Haber Merkezi. Özgün, Yaratıcı, Yenilikçi Bakış Açısı ile Doğru, Tarafsız, Araştırmacı Gazetecilik.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu